Odluka BNV RS o pokretanju inicijative za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžaka