Obasjaj, cviete moj, obasjaj me oči

Obasjaj, cviete moj, obasjaj me oči
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Obasjaj, cviete moj, obasjaj me oči
Obasjaj, cviete moj, obasjaj me oči,
   sini mi lice toj od sunca s istoči,
Ne bran' mi ljuveni tvoj pogled, ne brani,
   pogledu tvomu ni' slika zrak sunčani.
Ne skriva' ružicu', sgar Ljubav ku goji,5
   u dragom tvom licu sva rados ma stoji,
Neka ljер tvoj obraz želeći ja pozrit',
   ne bude, joh, poraz smrtni me umorit'.
Bez tebe sunašca zrak meni ne sviti,
   bez tvoga, joh, lišca nije meni živiti.10
A ljubav, ka gori, i u tvom licu sja,
   da niesam živ, tvori, bez tvoga lica ja.
Rad toga ne moj krit', kim (?) sam živ, lice toj,
   inako hoće umrit' priverni sluga tvoj.