Obašašća i basanja/Kosa varcarka – munja pripitomljena

KOSA VARCARKA – MUNJA PRIPITOMLJENA
Kroz badžu u garavi viganj kad je suknula, munja majstora prepala, pa naljutila.
Uhvatio plavu smrt kliještima ispod vrata, na nakovnju joj dušu smrtonosnu prignječio.
U kalno korito brže-bolje gurnuo: siknula, planula, korito raznijela, kal prosula, i – predala se.
Varcarka tanka,
munja u kovačku šaku uhvaćena,
okaljena,
ovarcarena.
Smekšana da se ne krti, da otkos od smrti otme.
Od munje i proloma.