Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas/N

M Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas: —  N
autor: Mirko Marjanović
O


Nakić, Tihomir (1951.)
Nedić, Bono Dobroslav (Tolisa, 19. travnja 1841. - 2. siječnja 1903.). Pisac. Početne škole završio je u Tolisi, u franjevački red stupio 1857. Filozofsko-teološki studij vjerojatno završio u Italiji. Proučavao narodne umotvorine, pisao kraće priče, povijesne sastave, ali i upute za poljoprivrednike.
Djela: Dva zarobljenika-događaj iz sedamnaestog vijeka (1885.), baron Josip Filipović s vojskom ulazi u Bosnu godine 1878. (pjesma, 1887.), Kratka povijest župe, crkve i samostana toliškog (1887.), Uputstvo za gajenje šljiva (1889.)
Nedić, Martin (Tolisa, 1. travnja 1810. - 26. svibnja 1895.) Pjesnik i povjesničar, prvi ilirac iz Bosne. Školovao se u Kraljevoj Sutjesci, Subotici, Szolnoku, Vacu i Đenđešu. Završio je studij filozofije i teologije.Graditelj je (u ono vrijeme) prostorno najveće crkve u Bosni, crkve Uznesenja blažene Djevice Marije u Tolisi (1864.). Brinuo se za razvoj prosvjete i kulture u Bosni. Surađivao je s Ljudevitom Gajom, biskupom Strossmayerom, fra Grgom Martićem i drugim značajnim osobama svojega doba.Bio je definitor i provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Odlikovan je turskim ordenom Međidije trećega reda i ordenom Osmanije.

Djela: Razgovor koga vile ilirkinje imadoshe u pramalitje 1835. godine (1835.), Poraz bašah, a zavedenje nizama u Bosni (1884.), Stanje Redodržave Bosne Srebrene, Kitica od devet u raznih sgodah ubranih cvietova, Glas Redodržave Bosne Srebrene, Ratovanje slovinskog naroda protiv Turcima, Život fra Marijana Šunjića.

Nedić, Mato (Tolisa, 5. siječnja 1971.).Pjesnik, pripovjedač, romanopisac i putopisac. Školovao se u Tolisi, Orašju i Osijeku, gdje je završio studij hrvatskoga jezika i književnosti. Objavljuje u časopisima Hrvatska misao, Stećak, Osvit, Motrišta, Riječ, Hrvatsko slovo, Vijenac, Marulić itd. Jedan je od suautora monografije Župa Tolisa 1802. - 2002. (2002.). Autor je koncepcije i glavni urednik panorame Toliška tkanica (2007.) i knjige Posavski književni zbornik (2008.).

Djela: Bijeg, pripovijetke (1997.), Godina stradanja, roman (2000.), Slovo o jeziku, gramatički priručnik (u suautorstvu s Marijanom Damjanovićem) (2002.), Pomrčina Sunca, kratke priče (2005.), Svršetak početka, pjesnička proza (2006.), Govor gradova, putopisne crtice (2007.), Ljudske priče, pripovijetke (2010.), Pater Martinus, romansirana biografija fra Martina Nedića (2010.), Svjetlosni nedogledi, pjesnička proza (2011.), Okvir za mudrost, roman o fra Iliji Starčeviću (2013.).

Neimarević, Ante (1891. - 1965.)
Nevistić, Ivan (1899. - 1941.)
Nevistić, Franjo (1913. - 1984.)
Nevjestić, Virgilije (1935.)
Nikić, Andrija (1942.)
Nikić, Zdravko (1953.)
Nuić, Iva (1948.)