Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas/Đ

Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas: —  Đ
autor: Mirko Marjanović
E


ĐIKIĆ, Ljuba (Mrkodol, Tomislav Grad, 27. ožujka 1954.). Pjesnikinja i sakupljačica narodnoga blaga.
Djela: Tajna (pjesme, 1985.), Ljubi, dragi, ne žali me mladu, ljubavni običaji (pjesme i igre duvanjskoga kraja, 1989.)
ĐURĐEVIĆ, Martin (Doljani kod Stoca, 1848. – 1913.). Memoarist. Nakon osnovne škole nastavio je gimnaziju u Dubrovniku s namjerom da postane svećenik. Završivši gimnaziju, odustaje od bogoslovije i zapošljava se kao pristav u Državnom uredu za vezu, jer je poznavao talijanski i njemački jezik. Pojedinosti iz vremena Hercegovačkog ustanka i austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine brižljivo je bilježio i objavio u svojoj knjizi sjećanja.
Djela': Memoari s Balkana (1910.).