Jur na te a tebi neka se potužu

Jur na te a tebi neka se potužu
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Jur na te a tebi neka se potužu
Jur na te a tebi neka se potužu,
   ka t', vilo, hvala bi, da t' zaman ja služu?
Ne hoće toj oni pravedni višnji bog,
   ni ljudski zakoni, ni nijedan još razlog,
nemilos da tvoriš za ljubav i viru,5
   i da me tač moriš željnu, kom umiru.
Nu svud ki sve sdruži i svietu mir vrati,
   pravi, čim tko služi, tiem ga jur plati.