Govor Luke Bebića na konferenciji "Hrvatska, država ljudskih prava - 18 godina poslije"

Govor predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića na konferenciji "Hrvatska, država ljudskih prava - 18 godina poslije"
autor: Luka Bebić

Zagreb, 2. prosinca 2008.


Poštovane gospođe i gospodo,
Cijenjeni sudionici konferencije

Obilježavanje 60-te godišnjice Opće deklaracije o ljudskim pravima prigoda je koju moramo iskoristiti kako bismo podsjetili naše građane o njihovim pravima, a prvenstveno kako bismo mlađu generaciju educirali i odgajali u idealima pravde i jednakosti za sve.

Odgoj mladih naraštaja u društvu senzibiliziranom prema ljudskim pravima najbolji je i najučinkovitiji način borbe protiv kršenja tih istih prava.

Odrastanje u zajednici koja u svakodnevnom životu promiče ideale ljudskih prava i neprestano radi na proširivanju informacija i produbljivanju znanja o ljudskim pravima, najbolja je obrana od pojava bilo kakve diskriminacije i marginalizacije. To je najbolji način na koji možemo razvijati moralnu svijest i savjest zajednice i podizati je na viši stupanj tolerancije prema svim ugroženim i još uvijek marginaliziranim skupinama. Tako ćemo spriječiti ponavljanje barbarskih postupaka koji su vrijeđali i vrijeđaju savjest čovjeka i čovječanstva.

S tom istom spoznajom, prije 60 godina, Opća skupština Ujedinjenih naroda rezolucijom je usvojila i proglasila Opću deklaraciju o ljudskim pravima kao zajedničku tekovinu svih naroda i nacija. Priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji postalo je temelj slobodi, pravdi i miru u svijetu.

Deklaracija o ljudskim pravima predstavlja najveću težnju svih ljudi – izgraditi svijet u kojemu će ljudska bića uživati slobodu govora i uvjerenja, izgraditi svijet u kojemu će čovjek biti slobodan od straha i neimaštine, zaštićen od ugnjetavanja i tiranije, i napokon, izgraditi svijet u kojemu će ljudska prava svih članova zajednice biti zaštićena – vladavinom prava.

Opća skupština Ujedinjenih naroda – Deklaracijom je potvrdila vjeru u temeljna ljudska prava, vjeru u dostojanstvo i vrijednost svake ljudske osobe. Potvrdila je jednaka ljudska prava muškaraca i žena i istaknula važnost promicanja prijateljskih odnosa među narodima.

Prije 60. godina države članice Ujedinjenih naroda obvezale su se promicati opće poštovanje temeljnih sloboda i primjenu ljudskih prava – znajući i tada – da je opće razumijevanje tih prava i sloboda od najvećeg značaja za puno ostvarenje te obveze.
Republika Hrvatska od trenutka svog postanka slijedi opće tendencije zemalja članica UN-a – to je – širiti potpuno znanje i produbljivati svijest o ljudskim pravima - uz unapređenje njihove zaštite.

Ustav Republike Hrvatske, već u svojim izvorišnim osnovama, ističe kako je Hrvatska suverena i demokratska država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost, sloboda i prava čovjeka.

Ustav Republike Hrvatske utvrđuje i dvije institucije koje jamče provedbu Ustavom zajamčenih ljudskih prava – to su: Ustavni sud i Pučki pravobranitelj. Općenito, Ustavnom odredbom, RH u svojem nacionalnom zakonodavstvu, jamči primjenu međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava.

Važno je istaknuti, da se razvitku međunarodnih standarda u području ljudskih prava – odazivamo stalnom spremnošću preispitivanja nacionalnog zakonodavstva koje ima izravni ili neizravni učinak na uživanje i zaštitu ljudskih prava.

Sustav zaštite i promicanja ljudskih prava u RH, u proteklih 18 godina uvažava temelje moderne demokracije: vladavinu prava, toleranciju i uvažavanje dostojanstva svakog pojedinca. Sukladno tome, temeljem svog ustavno-pravnog položaja, tijela javne uprave dužna su pružati jamstva pravne sigurnosti, poštivati zakonitosti u postupanju i dosljedno poštivati prava i slobode građana.

RH dijeli vrijednosti i načela zajednička državama članicama EU koja je utemeljena na načelima slobode, demokracije, poštivanju ljudskih prava i temeljnih sloboda, te vladavini prava.

Dopustite mi gospođe i gospodo, na kraju, prisjetiti se riječi što ih je Papa Benedikt XVI. izgovorio u povodu obilježavanja 60. obljetnice izglasavanja Opće deklaracije o ljudskim pravima u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda. One izriču, u najkraćem, smisao i način nastanka, kao i ciljeve djelovanja Deklaracije. Citat „Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima bila je rezultat usklađivanja religijskih i kulturnih tradicija koje su se sve vodile željom da ljudsku osobu stave u srca institucija, zakona i intervencija društva… Zasluga je Opće deklaracije o ljudskim pravima što je omogućila različitim kulturama, pravnim izričajima i institucionalnim modelima uskladiti se oko osnovne jezgre vrijednosti, a time i prava.“


Gospođe i gospodo, konferenciji želim uspješan i djelotvoran rad.
Hvala