Autor:Bednjanske pjesme

Autori, B Bednjanske pjesme
Bednja (Bednjo) je naselje i općina u Hrvatskoj na rijeci Bednji. Poznata je po svojem osebujnom kajkavskom govoru (subdijalektu) sjeverozapadnog ruba Hrvatskog Zagorja uz slovensku granicu Štajerske, uglavnom u dolini gornje Bednje između Strahinščice i Macelja, a rabi se u selima oko Bednje, Jesenja, Trakoščana i u okolnim zaselcima. Po svojoj arhaičnoj fonetici, bednjunska prakajkavica je među današnjim hrvatskim govorima razmjerno bliska češkomu i poljskom jeziku, pa je to vjerojatno najbliži ostatak našeg prajezika iz karpatske Bijele Hrvatske u ranom srednjovjekovlju.
Bednjanske pjesme

Djela Uredi